اپیزود شانزدهم – از ژن ها تا پیدایش

در آغاز پیش از هر چیزی سادگی خلق شد اپیزود شانزدهم پادکست اگزون داستان ساده ترین شگفتی طبیعت