اپیزود سیزدهم – موجودات مهم زیست شناختی جفت جفت خلق می‌شوند؛ قسمت اول: کالج کینگز

دی ان ای که یک زمانی تو سری خور همه ملکول های زیستی بود یهویی تونست توجه همگانی رو به خودش جلب کنه، هرچند که ی عده از دانشمندان از اولشم در برابر اینکه ژن ها از دی ان ای ساخته شده بودن مقاومت میکردن منتهی شواهدی که ایوری نشون داده بود رو به سختی …

اپیزود سیزدهم – موجودات مهم زیست شناختی جفت جفت خلق می‌شوند؛ قسمت اول: کالج کینگز ادامه »