قسمت اوّل – راز

داستان خدایی که نقص ژنتیکی داشت در ابتدای این قسمت به داستان شگفت انگیز کشف مقبره توتنخامون و راز های مربوط به مومیایی شاه توتنخامون می‌پردازیم. در نهایت هم به سراغ فرضیه های باستانی انتقال صفات موروثی خواهیم رفت پادکست اگزون، پادکستی که تو هر قسمتش سعی می‌کنیم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز …

قسمت اوّل – راز ادامه »