تحقیقات ژنتیکی استفاده از گاز سمی سارین را در جنگ خلیج فارس تایید میکند.

دانشمندان برای سه دهه در مورد مجموعه ای از علائم غیرقابل توضیح و مزمن که آسیب دیدگان جنگ خلیج فارس را تحت تاثیر قرار می دهد بحث کرده اند،. اکنون محققان به سرپرستی دکتر رابرت هیلی، پروفسور داخلی و مدیر بخش اپیدمیولوژی در UT Southwestern، این معما را حل کرده‌اند و از طریق یک مطالعه …

تحقیقات ژنتیکی استفاده از گاز سمی سارین را در جنگ خلیج فارس تایید میکند. ادامه »