پیشرفت های اگزون در مرداد 1401

اگزون در طی سال گذشته با جواد خیلی رشد کرد و من، محمدرضا شریفی، امسال رسماً به جمع اگزون اضافه شدم، دقیقاً از مرداد ماه سال 1401. بعد از ورود من به اگزون، کار طراحی سایت به من سپرده شد، در طی ماه گذشته با گذروندن سختی ها و مشکلات فراوان، طراحی های فراوان، تعویض‌های …

پیشرفت های اگزون در مرداد 1401 ادامه »