اسپانسر شوید

اسپانسر شوید

پادکست یک رسانه مستقل است که مخاطبینش را قشر متفاوتی نسبت به عموم کاربران شبکه‌های اجتماعی تشکیل می‌دهند. اگر صاحب کسب و کاری هستید و قصد دارید محصول یا خدمت خود را به شیوه‌ای متفاوت معرفی کنید، پادکست محل مناسبی برای شماست. معرفی محصول یا خدمت شما در فضایی مانند پادکست مزایای ویژه‌ای نسبت به سایر پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی دارد. عمر آن محدود نیست، دامنه‌ی انتشارش وسیع است، مخاطبینش عموماً تحصیل‌کرده و متوسط سن بالاتری نسبت به سایر رسانه‌ها دارند و این تنها بخشی از مزایای تبلیغ در پادکست برای شماست. البته، مزیتش برای ما هم این است که محتوایی که تولید می‌کنیم را رایگان در اختیار مخاطبین‌مان قرار دهیم.

اگر تمایل دارید اسپانسر پادکست اگزون باشید، لطفاً فرم مقابل را پر کرده و در آن محصول، خدمت، یا برندی که می‌خواهید به مخاطبین پادکست معرفی کنید را ابتدا به ما معرفی کنید.

ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.

پادکست یک رسانه مستقل است که مخاطبینش را قشر متفاوتی نسبت به عموم کاربران شبکه‌های اجتماعی تشکیل می‌دهند. اگر صاحب کسب و کاری هستید و قصد دارید محصول یا خدمت خود را به شیوه‌ای متفاوت معرفی کنید، پادکست محل مناسبی برای شماست. معرفی محصول یا خدمت شما در فضایی مانند پادکست مزایای ویژه‌ای نسبت به سایر پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی دارد. عمر آن محدود نیست، دامنه‌ی انتشارش وسیع است، مخاطبینش عموماً تحصیل‌کرده و متوسط سن بالاتری نسبت به سایر رسانه‌ها دارند و این تنها بخشی از مزایای تبلیغ در پادکست برای شماست. البته، مزیتش برای ما هم این است که محتوایی که تولید می‌کنیم را رایگان در اختیار مخاطبین‌مان قرار دهیم.

اگر تمایل دارید اسپانسر پادکست اگزون باشید، لطفاً فرم زیر را پر کرده و در آن محصول، خدمت، یا برندی که می‌خواهید به مخاطبین پادکست معرفی کنید را ابتدا به ما معرفی کنید.

ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.

پادکست اگزون

رگه هایی از هوس بازی بی انتهای طبیعت