اپیزود چهاردهم – موجودات مهم زیست شناختی جفت جفت خلق میشوند؛ قسمت دوم: عکس شماره 51

واتسون و کریک با این جمله مقالشون رو تموم کردن:

این نکته از نظر ما دور نمانده است که نوع خاص گروه بندی ما در باره این باز های عالی، ممکن است در آینده راهی را برای ساز و کار کپی سازی ماده ژنتیکی را پی روی” پژوهش گران قرار بدهد”

با اهمیت ترین ویژگی dnaیعنی توانایی ظرفیتش برای مخابره اطلاعات از سلولی به سلول دیگه و شاید از جانداری حتی به جانداری دیگه، تو لابلای پیچیدگیه ساختار ارائه شده دفن شده بود :

پیام؛ حرکت؛ اطلاعات؛ فرم؛ داروین؛ مندل؛ مورگان؛ همه و همه انگار تو دل این ساختار بودن

اپیزود چهاردهم پادکست اگزون داستان کشمکش های فراوان در راه کشف ساختار مارپیچی بزرگ.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پادکست اگزون

رگه هایی از هوس بازی بی انتهای طبیعت