اپیزود پنجم – تقلب

داستان یکی از بزرگترین سرقت های علمی جهان

تو این قسمت رفتیم سراغ بی توجهی هایی که به مندل میشد و نهایتا به باز کشف نظریش و ایجاد علم ژنتیک پرداختیم.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پادکست اگزون

رگه هایی از هوس بازی بی انتهای طبیعت